Krönikor

Våra nio experter har ordet.

Ge plats för böckernas magi

|23 maj 2024|Krönika|

Måndag morgon på förskolan börjar med glada barn och en bok. Läsningens magi fångar barnens fantasi och språk, men kräver medveten planering och engagerade pedagoger. Låt böckerna få plats i förskolan!

Bekräfta gärna det jag redan vet

|23 maj 2024|Krönika|

Läs vidare för att upptäcka om litteraturen verkligen kan utveckla vår empati och kritiska tänkande, eller om det bara är en myt. Michael Tengberg utforskar nya studier och reflekterar över forskarens roll i att bekräfta eller utmana våra föreställningar.