Daglig lästid i skolan gör oss glada och nyfikna

Dagen börjar med livfull högläsning ur en tryckt bok projicerad på storbild så att alla kan följa med. Vi samtalar om texten för att förstå. Varje dag läser också eleverna i par och självständigt. Alla tillhör en läsande gemenskap.