Ge plats för böckernas magi

Måndag morgon på förskolan börjar med glada barn och en bok. Läsningens magi fångar barnens fantasi och språk, men kräver medveten planering och engagerade pedagoger. Låt böckerna få plats i förskolan!