Elevernas läsförmåga: det viktigaste av allt

En god läsförmåga är central för att klara skolan, yrkeslivet och för att verka i ett demokratiskt samhälle. Vi måste ge elever tid att läsa, möta olika texter och samtala om det lästa.