Läsa böcker: Elevernas val efter slutprov

Trots läskrisen finns en ansats till att upptäcka läsningens glädje. Vi läser och diskuterar litterära verk noggrant, vilket förbereder dem för högskolan. Det gör mig gladast när eleverna, efter sista provet, ber om boktips.