Bekräfta gärna det jag redan vet

Läs vidare för att upptäcka om litteraturen verkligen kan utveckla vår empati och kritiska tänkande, eller om det bara är en myt. Michael Tengberg utforskar nya studier och reflekterar över forskarens roll i att bekräfta eller utmana våra föreställningar.