Högläsning: Skoldagens livsnerv

Genom högläsningen utvecklas elevernas språk, läsförståelse och förmåga att lyssna. Vi lär oss om andra världar och bygger gemenskap. Högläsningen blir skoldagens viktigaste stund – skoldagens livsnerv.