Bokens betydelse för att motivera till läsning

En aprildag väcktes tre sexors intresse för en bok jag presenterade. De gick till biblioteket för att låna den. Läsundervisning blir tillgänglig genom högläsning och textsamtal som bekräftar och engagerar eleverna.