Expertrådet för läsning är ett fristående råd som består av utvalda lärare, förskollärare och forskare.

Fackförbundet Sveriges Lärare och Lärarstiftelsen tillkännager inrättandet av Expertrådet för läsning. Rådet, som är ett fristående organ, består av verksamma lärare, förskollärare och forskare. Expertrådet har som uppdrag att säkerställa att lärarnas expertis blir den ledande rösten i diskussionerna om hur skolväsendet i Sverige ska främja läsning och motverka den nedåtgående trenden i ungas läsförmåga.

Lanseringen av Expertrådet för läsning sker i samband med publiceringen av en debattartikel i Svenska Dagbladet. Undertecknarna av debattartikeln består av medlemmarna i rådet och de betonar vikten av att samhället i stort tar ansvar för att främja läsning bland unga. “Läskrisen” kan lösas genom att skapa en skolmiljö där läsning av längre texter är en del av vardagen, men det krävs även insatser från hemmen, bibliotek och kultursektorn.
Expertrådet för läsning kommer att arbeta för att skapa en mer läsfrämjande miljö både i skolan och i samhället. Genom att prioritera läsning ger vi barn och ungdomar nycklar till en värld av kunskap och förståelse – en investering som kommer att ge avkastning för både individen och samhället i stort.

Citat från två av medlemmarna i Expertrådet för läsning:
– Vi ser ett akut behov av att prioritera läsundervisning genom hela skolsystemet och skapa en skolmiljö där läsning av längre texter är en del av vardagen. Vår tid lider av brist på tålamod, och vi behöver återinföra värdet av djupläsning för att stimulera fantasi och förståelse för komplexa sammanhang, säger Björn Kohlström, gymnasielärare, Jönköping och medlem i Expertrådet.
– Det är avgörande att vi som lärare får stöd från hela samhället. Förutom bemannade skolbibliotek och god tillgång till läromedel behöver vi i alla skolor få utrymme för daglig läsning och tid för reflektion över texterna, säger Ann-Christin Källman, lågstadielärare i Mullsjö och medlem i rådet.

Kommentarer från Lärarstiftelsen och Sveriges Lärare:
– Genom Expertrådet för läsning, vill vi lyfta lärarnas profession och skapa en fördjupad diskussion om vilka åtgärder som krävs för att öka läsandet bland unga, säger Malin Tufvesson, generalsekreterare Lärarstiftelsen
– Ofta är det andra än lärare som uttalar sig om läsning. Debatten ska tas av de som har kunskap och erfarenhet av läsning i skolan. Lärare och skolforskare vet vad som krävs för att barn och unga ska lära sig läsa, säger Anna Olskog ordförande Sveriges Lärare.

Om Expertrådet för läsning:
Expertrådet för läsning är ett initiativ av Fackförbundet Sveriges Lärare och Lärarstiftelsen. Rådet består av utvalda lärare, förskollärare och forskare som arbetar för att stärka läsningens roll i det svenska skolväsendet och samhället i stort.

Undertecknare av debattartikeln och medlemmar i Expertrådet för läsning:

  • Jenny Edvardsson, doktorand, Högskolan i Kristianstad
  • Inger Fridolfsson, speciallärare, Vadstena
  • Björn Kohlström, gymnasielärare, Jönköping
  • Ann-Christin Källman, lågstadielärare, Mullsjö
  • Elisabeth Linnér Fogby, förskollärare, Kalmar
  • Jessica Mellgren, lärare 1–6, Haninge
  • Anna Månsson Nylund, lärare 1–7, Göteborg
  • Anna Persson, högstadielärare, Stockholm
  • Michael Tengberg, professor, Karlstads universitet

Vill du veta mer om Expertrådet för läsning, samt ladda ned bilder? Läs mer här!

SENASTE NYTT

DELA