Ungas läsförmåga sjunker, men vi kan
vända trenden med rätt åtgärder. Läs
debattartikeln som publicerades på
SvD.se debatt 24 maj och i SvD 25 maj
2024, från Expertrådet för läsning,
om nödvändiga förändringar i skolan
och samhället för att förbättra läsning.

DEBATT | EXPERTRÅDET FÖR LÄSNING

Läs vidare för att upptäcka om litteraturen
verkligen kan utveckla vår empati och
kritiska tänkande, eller om det bara
är en myt. Michael Tengberg utforskar
nya studier och reflekterar över forskarens
roll i att bekräfta eller utmana våra
föreställningar.

KRÖNIKA | MICHAEL TENGBERG

Dagen börjar med livfull högläsning ur
en tryckt bok projicerad på storbild så
att alla kan följa med. Vi samtalar om
texten för att förstå. Varje dag läser
också eleverna i par och självständigt.
Alla tillhör en läsande gemenskap.

KRÖNIKA | ANKI KÄLLMAN

Dagens betygsinflation och betygshets
har skapat problem i vårt utbildnings-
system. Frågan borde istället vara: hur
kan jag lära mig mer? Svaret är enkelt:
genom att läsa skönlitteratur.

KRÖNIKA | ANNA PERSSON

En aprildag väcktes tre sexors intresse
för en bok jag presenterade. De gick till
biblioteket för att låna den. Läs-
undervisning blir tillgänglig genom
högläsning och textsamtal som
bekräftar och engagerar eleverna.

KRÖNIKA | JESSICA MELLGREN

Trots läskrisen finns en ansats till att
upptäcka läsningens glädje. Vi läser
och diskuterar litterära verk noggrant,
vilket förbereder dem för högskolan.
Det gör mig gladast när eleverna,
efter sista provet, ber om boktips.

KRÖNIKA | BJÖRN KOHLSTRÖM

Måndag morgon på förskolan börjar med
glada barn och en bok. Läsningens magi
fångar barnens fantasi och språk, men
kräver medveten planering och
engagerade pedagoger. Låt böckerna
få plats i förskolan!

KRÖNIKA | LISA FOGDBY

En god läsförmåga är central för att klara
skolan, yrkeslivet och för att verka i ett
demokratiskt samhälle. Vi måste ge
elever tid att läsa, möta olika texter och
samtala om det lästa.

KRÖNIKA | JENNY EDVARDSSON

Genom högläsningen utvecklas elevernas
språk, läsförståelse och förmåga att
lyssna. Vi lär oss om andra världar och
bygger gemenskap. Högläsningen blir
skoldagens viktigaste stund
– skoldagens livsnerv.

KRÖNIKA | ANNA MÅNSSON NYLUND

SENASTE NYTT

Ge plats för böckernas magi

|23 maj 2024|Krönika|

Måndag morgon på förskolan börjar med glada barn och en bok. Läsningens magi fångar barnens fantasi och språk, men kräver medveten planering och engagerade pedagoger. Låt böckerna få plats i förskolan!

Bekräfta gärna det jag redan vet

|23 maj 2024|Krönika|

Läs vidare för att upptäcka om litteraturen verkligen kan utveckla vår empati och kritiska tänkande, eller om det bara är en myt. Michael Tengberg utforskar nya studier och reflekterar över forskarens roll i att bekräfta eller utmana våra föreställningar.